Klachten

Vragen, klachten of Compliment?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Wij adviseren u eerst contact op te nemen met uw behandeld tandarts en/of mondhygiënist(e), zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de praktijk (070-3240433) om een afspraak te maken, zodat de tandarts voldoende tijd heeft. 

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Voor meer informatie klik hier.