Privacy

Privacy

Om goede mondzorg te leveren is het noodzakelijk om een “patientendossier” te maken. In dit dossier worden o.a. aantekeningen gemaakt over de gebitstoestand, de uitgevoerde behandelingen, ingeplande behandelingen, röntgenfoto’s, uitslagen van onderzoeken en informatie over de algemene gezondheid. De gegevens kunnen verstrekt worden aan andere zorgverleners (bijv. mond-, kaak- en aangezichtschirurg, orthodontist en andere specialisten) wanneer dit nodig is. Mocht u als patiënt hier nadrukkelijk bezwaar tegen maken, dan zullen de gegevens niet aan derden worden verstrekt.

Een deel van uw persoonlijke gegevens wordt verstrekt aan Famed t.b.v. de facturatie.

Patiëntgegevens

Tijdens uw eerste bezoek zullen wij de eerder verkregen gegevens controleren en aanvullen met o.a.:

– Verzekeringsgegevens

– BSN-nummer

– Huisarts

– Apotheek

– Ingevulde gezondheidsvragenlijst (anamneselijst)

– E-mail adres t.b.v. informatie m.b.t. uw afspraken (dit is niet verplicht).

– Moedertaal. Hier vragen wij naar, omdat wij meerdere zorgverleners hebben die verschillende talen spreken. Wanneer dit mogelijk is kunnen wij u de kans bieden om in uw moedertaal aangesproken te worden, wanneer Nederlands niet uw moedertaal is.

Wij vragen u ook om zich te legitimeren met bijv. een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Wij zijn ons er van bewust dat hierbij “gevoelige” persoonsgegevens van u bij ons worden verwerkt. Wij voldoen aan de wettelijke eisen om uw gegevens te verwerken in ons systeem.

 

Toegang tot uw patiëntendossier

Zowel de zorgverleners, tandartsassistentes, officemanager, tijdelijke medewerkers en stagiaires hebben toegang tot ons patiënten systeem, waarbij elke medewerker toegang heeft tot de gegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Allen zijn gebonden aan het beroepsgeheim en/of een contractuele geheimhoudingsplicht.

 

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw patiëntengegevens is 15 jaar na het laatste bezoek of langer als redelijkerwijs noodzakelijk in het kader van goed hulpverlenerschap. Dit is de wettelijke bewaartermijn van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling, afscherming en verwijdering.

Als patient heeft u het recht op inzage van uw dossier en kunt u hier een kopie van opvragen. Mocht u van mening zijn dat de inhoud van dit dossier niet correct is kunt u vragen om correctie. Dit betreft ook een aanvulling en/of (gedeeltelijke) afscherming van uw dossier.

Ook heeft u het recht om de praktijk te verzoeken uw dossier te verwijderen. Dit verzoek moet binnen drie maanden worden uitgevoerd, tenzij bewaring van uw dossier van aanmerkelijk belang is voor een derde of wanneer wettelijke bepalingen vernietiging verbieden.

Mocht u een dergelijk verzoek willen doen kunt u een email sturen naar info@tpclingendael.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, een reactie.

 

Camera’s

De camera’s binnen de praktijk zijn er mede voor uw eigen veiligheid. Op dit moment worden er geen videobeelden opgeslagen en/of bewaard.

 

Cookies

Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn cookies die kunnen worden geplaatst om de website naar behoren te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies, welke het voor ons mogelijk maken om via Google Analytics te meten hoeveel bezoekers onze website heeft en hoe de website gebruikt wordt. Google Analytics is zo ingesteld dat uw IP adres niet wordt gemeten. Uw gedrag op onze website kan dus niet worden herleid naar u als persoon. Om deze reden hoeven wij voor het gebruik van deze cookies geen toestemming te vragen.

 

Klachten

U heeft als patiënt het recht om klachten in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.