Frits Barendrecht

Frits Barendrecht, afgestudeerd in 1977, heeft op een ander adres sinds 1979 de basis gelegd voor deze praktijk. Na zijn afstuderen is hij altijd zeer actief geweest als bestuurslid en cursusorganisator in de wereld van de tandheelkundige wetenschappelijke verenigingen in Nederland en in het buitenland.

Hij heeft zich via cursussen in binnen- en buitenland uitgebreid laten bijscholen in de gehele tandheelkunde, met speciale aandacht voor de Restauratieve Tandheelkunde (kroon- en brugwerk) en Implantologie.